Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini pertanyen a Mª Dolors Jordà Pujadas, amb domicili a c/ Osona, 2, de Miànigues (Porqueres) (17834), tel. 972 57 52 54. El CIF de Mª Dolors Jordà Pujadas és 79295270X

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Mª Dolors Jordà Pujadas o de terceres persones amb qui Mª Dolors Jordà Pujadas ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. Mª Dolors Jordà Pujadas difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Mª Dolors Jordà Pujadas adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Mª Dolors Jordà Pujadas

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Mª Dolors Jordà Pujadas no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a restaurantlesestunes.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Mª Dolors Jordà Pujadas no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Mª Dolors Jordà Pujadas declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. Mª Dolors Jordà Pujadas no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Mª Dolors Jordà Pujadas.

 

PROTECCIÓ DE DADES

Us informem que les dades personals obtingudes a través d’aquets formulari, així com la seva adreça de correu electrònic han estat incorporades en un fitxer del qual és responsable Mª Dolors Jordà Pujades, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i enviar-li informació relacionada amb l'entitat que pogués ser del seu interès.

Mª Dolors Jordà Pujades es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant aquest formulari únicament per a la finalitat esmentada anteriorment.

L’interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.

L'enviament d'aquest correu electrònic implica l’acceptació de les clàusules exposades.

Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició dels termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent direcció: Mª Dolors Jordà Pujades, carrer Osona número 2, baixos, 17864 Porqueres.

 

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB RESTAURANTLESESTUNES.CAT

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.